Top
 

Privacy verklaring

Privacy verklaring De Relaxplek

Versie 1.0 (01-01-2021)

 1. Privacy Verklaring De Relaxplek.De Relaxplek  respecteert de privacy van haar gebruikers en bezoekers. Wij verwerken jouw persoonsgegevens dan ook uitsluitend voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) wet en de Telecommunicatiewet. Alle pagina’s van www.derelaxplek.nl zijn te bezoeken en te bezichtigen zonder persoonlijke informatie met ons te delen.Ons privacy beleid:
  1. Persoonsgegevens die wij verwerken
  2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
  3. Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
  4. Geautomatiseerde besluitvorming
  5. Bewaartermijn
  6. Delen van persoonsgegevens
  7. Cookies of vergelijkbare technieken
  8. Toegang en beheer van persoonsgegevens
  9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  10. Veranderingen in deze privacy verklaring
  11. Contactgegevens
  1. Persoonsgegevens die wij verwerken

  De Relaxplek verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  – Voor- en achternaam

  – Geslacht

  – Geboortedatum

  – Adresgegevens

  – Telefoonnummer

  – E-mailadres

  – Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch

  – Lijst met contactgegevens via een app

  – Bankrekeningnummer

  1. Bijzonder en/of gevoelige persoonsgegevens

  De Relaxplek verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou, indien je ze zelf hebt doorgegeven:

  – gezondheid

  – gegevens van personen jonger dan 16 jaar

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@derelaxplek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

  1. Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

  De Relaxplek verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  – Het afhandelen van jouw betaling 

  – Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

  – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

  – Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

  – Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

  – Ervoor zorg te dragen jouw gezondheid in acht te nemen

  – De Relaxplek analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 

  1. Geautomatiseerde besluitvorming

  De Relaxplek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Relaxplek) tussen zit. De Relaxplek gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  Paynplan, dit programma is geïntegreerd in onze website en fungeert als verkoopmodule, inclusief automatische incasso, voor de abonnementen, strippenkaarten en deelname aan evenementen.  Ook bevat Paynplan de planningsmodule, inclusief app, waarmee onze leden zich kunnen inschrijven/-plannen voor een specifieke les of evenement.

  Hoe Paynplan omgaat met jouw gegevens is beschreven in artikel 11 van hun Algemene Voorwaarden.

  Mailchimp, dit programma hebben wij gekoppeld aan klantenbestand zodat wij onze klanten middels een mailing kunnen informeren over ontwikkelingen, trainingen en workshops/evenementen bij De Relaxplek.

  Hoe Mailchimp omgaat met jouw gegevens is beschreven in hun Privacy Policy.

  1. Bewaartermijn

  De Relaxplek bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  Categorie persoonsgegevens > Bewaartermijn

  Personalia > max 1 jaar* 

  Adres > max 1 jaar*

  Emailadres > max 1 jaar*

  Bijzondere en/of gevoelige gegevens > max 1 jaar*

  Bankgegevens > max 1 jaar*

  De verwijdering van de betreffende persoonsgegevens zal plaatsvinden in de eerste maand na het verstrijken van het kalenderjaar waarin je hebt opgezegd. 

  Indien je je gegevens na het opzeggen van je abonnement of het verstrijken van jouw rittenkaart direct verwijderd wilt hebben dien je je verzoek naar administratie@derelaxplek.nl te sturen. Wij zullen je verzoek dan binnen 5 werkdagen verwerken.

  Afmelden nieuwsbrief: In iedere nieuwsbrief bieden we je de mogelijkheid om jezelf uit te schrijven. Je wordt dan automatisch verwijderd uit Mailchimp en je zult geen nieuwsbrieven meer ontvangen.

  * De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

  1. Delen van persoonsgegevens

  De Relaxplek verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

  1. Cookies of vergelijkbare technieken

  De Relaxplek gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

  1. Toegang en beheer van persoonsgegevens

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account, door in te loggen op onze website of via onze app . Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

  Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar administratie@derelaxplek.nl.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. De Relaxplek zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

  De Relaxplek wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  1. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  De Relaxplek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met een van onze yogadocenten of via administratie@derelaxplek.nl.

  1. Veranderingen in deze privacy verklaring

  De Relaxplek kan deze privacy verklaring periodiek wijzigen. Wanneer dit het geval is verschijnt er een duidelijk zichtbaar bericht op de website en wordt de datum onderaan dit document aangepast.

  1. Contactgegevens

  https://www.derelaxplek.nl

  Zeilenmakersstraat 1C

  1551AA Westzaan 

  06 19 56 03 18

  Dhr. S. Tan is de Functionaris Gegevensbescherming van Yoga Vibes BV.

  Hij is te bereiken via stephan@derelaxplek.nl

  Versiedatum 06-01-2021