Top
 

Privacy verklaring

Privacy verklaring De Relaxplek

Versiedatum 10-12-2021

De Relaxplek  respecteert de privacy van haar gebruikers en bezoekers. Wij verwerken jouw persoonsgegevens dan ook uitsluitend voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) wet en de Telecommunicatiewet. Alle pagina’s van www.derelaxplek.nl zijn te bezoeken en te bezichtigen zonder persoonlijke informatie met ons te delen.

Ons privacy beleid:

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken
 2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
 3. Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
 4. Geautomatiseerde besluitvorming
 5. Bewaartermijn
 6. Delen van persoonsgegevens
 7. Cookies of vergelijkbare technieken
 8. Toegang en beheer van persoonsgegevens
 9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
 10. Veranderingen in deze privacy verklaring
 11. Contactgegevens

 

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

De Relaxplek verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch
– Lijst met contactgegevens via een app
– Bankrekeningnummer

 

2. Bijzonder en/of gevoelige persoonsgegevens

De Relaxplek verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou, indien je ze zelf hebt doorgegeven:

– gezondheid
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@derelaxplek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

3. Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

De Relaxplek verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Ervoor zorg te dragen jouw gezondheid in acht te nemen
– De Relaxplek analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 

4. Geautomatiseerde besluitvorming

De Relaxplek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Relaxplek) tussen zit. De Relaxplek gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– Eversports, dit programma is geïntegreerd in onze website en wordt gebruikt als planningsmodule, inclusief app, waarmee onze leden zich kunnen inschrijven/-plannen voor een specifieke lessen en evenementen. Met de ingebouwde webshop zijn onze leden in de gelegenheid onze producten en diensten af te nemen. Voor de afhandeling van de verkopen maakt Eversports, dus ook De Relaxplek,  gebruik van Stripe. Deze partij maakt online betalingen strippenkaarten en deelname aan evenementen, inclusief automatische incasso voor de abonnementen/memberships, mogelijk.

Hoe Eversports omgaat met jouw gegevens is beschreven in hun privacy policy:
https://www.eversports.nl/h/privacy

– Mailchimp, dit programma hebben wij gekoppeld aan klantenbestand zodat wij onze klanten middels een mailing kunnen informeren over ontwikkelingen, trainingen en workshops/evenementen bij De Relaxplek.

Hoe Mailchimp omgaat met jouw gegevens is beschreven op hun website:
https://mailchimp.com/about/security

 

5. Bewaartermijn

De Relaxplek bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wanneer het lidmaatschap of de rittenkaart wordt beëindigd, blijven jouw persoonsgegevens in ons systeem staan. Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij bewaren deze informatie tot zeven jaar nadat je aankoop of bestelling is afgerond (dat is de wettelijke bewaarplicht). Indien je jouw persoonsgegevens wil laten verwijderen, dan kan dit door een verzoek in te dienen via: administratie@derelaxplek.nll

Afmelden nieuwsbrief: In iedere nieuwsbrief bieden we je de mogelijkheid om jezelf uit te schrijven. Je wordt dan automatisch verwijderd uit Mailchimp en je zult geen nieuwsbrieven meer ontvangen.

 

6. Delen van persoonsgegevens

De Relaxplek verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

7. Cookies of vergelijkbare technieken

De Relaxplek gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wanneer je ons volgt op social media of sessies bekijkt via youtube, gelden de privacyverklaringen van deze websites.

 

8. Toegang en beheer van persoonsgegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account, door in te loggen op onze website of via onze app . Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar administratie@derelaxplek.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. De Relaxplek zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

De Relaxplek wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Relaxplek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met een van onze trainers of via administratie@derelaxplek.nl.

 

10. Veranderingen in deze privacy verklaring

De Relaxplek kan deze privacy verklaring periodiek wijzigen. Wanneer dit het geval is verschijnt er een duidelijk zichtbaar bericht op de website en wordt de datum onderaan dit document aangepast.

 

11. Contactgegevens

Margje Tan is de Functionaris Gegevensbescherming van De Relaxplek en is te bereiken via email administratie@derelaxplek.nl.

De Relaxplek
Zeilenmakersstraat 6B
1551AA Westzaan